Coronavirus: moet je als werkgever het loon doorbetalen?

Het zal met het stijgende aantal besmettingen steeds actueler worden. Als je werknemer ziek is geworden door het coronavirus gelden in principe dezelfde regels als bij ‘gewone’ ziekte. Dat betekent dat een ziekte werknemer 70% van zijn loon moet ontvangen, ongeacht hoe hij het virus heeft opgelopen. Maar wat als een werknemer in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is? In enkele recente spoedprocedures oordeelde de kantonrechter al eens dat in het geval dat een werknemer in quarantaine moet en niet thuis kan werken omdat dit in zijn/haar beroep onmogelijk is, dit niet voor risico van de werknemer komt. De werkgever is dan verplicht het volledige loon door te betalen.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht