Hoe kun je een ondertoezichtstelling en/of uithuisplaatsing voorkomen?

Er zijn gelukkig diverse manieren om een ondertoezichtstelling en uithuisplaatsing te voorkomen. Op 8 augustus 2019 heeft de Kinderrechter van de Rechtbank te Almelo in een zaak waarbij mr. Cassese de moeder bijstond, geoordeeld dat voldoende was gebleken dat de moeder met hulp uit eigen netwerk en hulpverlening in het vrijwillige kader ervoor zorgde dat eventuele ontwikkelingsbedreigingen van het kind werden weggenomen. Volgens de Kinderrechter was gebleken dat de moeder zich had herpakt en dat zij zich positief had ontwikkeld, waardoor ingezet moest worden op terugplaatsing van het kind bij moeder. De Rechtbank wees daarom zowel de door de Raad voor de Kinderbescherming verzochte ondertoezichtstelling als de door de Raad voor de Kinderbescherming verzochte uithuisplaatsing van het kind af.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht