Hoe kun je verlenging van een ondertoezichtstelling voorkomen?

In een zaak waarbij mr. Cassese de moeder bijstond, oordeelde de Kinderrechter dat de ouders hadden laten zien dat zij op een constructieve wijze met elkaar konden communiceren. Zij hadden afspraken met elkaar gemaakt en deze vastgelegd in een door hen ondertekend ouderschapsplan. Ook de omgangsregeling met de kinderen verliep goed. De Rechtbank oordeelde daarom dat de ouders zich voor eventuele verdere hulp konden wenden tot hun wijkcoaches; gedwongen hulpverlening in de vorm van een ondertoezichtstelling was niet langer noodzakelijk. De verzochte verlenging van de ondertoezichtstelling werd afgewezen.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht