Huurvermindering en corona

Huurvermindering en corona

Een ondernemer die een café, restaurant, winkel of zalencentrum drijft, heeft het in tijden van corona niet makkelijk.  De afgekondigde coronamaatregelen, variërend van de complete sluiting van zaken tussen 15 maart 2020 tot 1 juni 2020 en de nog geldende beperkingen en dringende adviezen van de overheid, leiden vaak tot minder klanten en dus minder omzet.

In sommige sectoren zijn in goed overleg tussen verhuurder en huurders afspraken gemaakt om de pijn gelijk te verdelen, in de zin dat de verhuurder met minder huur genoegen neemt.

Maar wat als een verhuurder toch het volle pond aan huur wil ontvangen?

Uit diverse recente uitspraken blijkt dat beperkingen wegens corona als ‘gebrek’ zijn aan te merken en dit opent de weg naar een wettelijke huurvermindering. Probleem is echter dat een beroep op huurvermindering vaak in de algemene ROZ-huurvoorwaarden is uitgesloten. Hieraan valt te ontkomen als coronamaatregelen naast een gebrek ook als ‘onvoorziene omstandigheid’ zijn te beschouwen, iets waarmee partijen bij een huurovereenkomst geen rekening konden houden. Ook dit lijkt door meerdere rechters te worden aangenomen.

Wel is van belang om goed in kaart te brengen dat uw onderneming door de maatregelen inderdaad schade heeft geleden. Lukt dat, dan kan de rechter de kleine lettertjes buiten werking stellen.

Via deze ‘achterdeur’ zou een huurder toch weer aanspraak hebben op huurvermindering. Wilt u weten wat de mogelijkheden voor uw onderneming zijn, dan kunt u natuurlijk contact met mij opnemen. 

Diederik Briedé

Advocaat huur- en onroerendgoedrecht

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht