Ontruiming en corona

Huurachterstanden, overlast, hennepplantages en onderhuur. Zomaar een greep van de problemen die rond het huren van woningen kunnen spelen. Worden in tijden van corona nog ontruimingen uitgesproken? Uitzonderingen daargelaten zouden er geen ontruimingen worden uitgesproken, dit in lijn met de afspraak die de minister van Milieu en Wonen met grote verhuurders- en huurdersorganisaties had gemaakt. Hoe gingen rechters hiermee om? In gevallen van hennepplantages en ernstige overlast wordt de ontruiming toch onvoorwaardelijk uitgesproken. Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de rechtbank Amsterdam van 29 april 2020 (ECLI:NL: RBAMS:2020:2414). Een zaak bij de rechtbank Overijssel van 7 april 2020 (ECLI:NL: RBOVE:2020:1482) over een al langer bestaande huurachterstand en onderhuur werd dusdanig spoedeisend geacht dat er ondanks sluiting van de rechtbank toch een mondelinge behandeling plaatsvond. Ook hier werd de ontruiming zonder meer uitgesproken. In een andere zaak van diezelfde rechtbank d.d. 7 april 2020 (ECLI:NL: RBOVE:2020:1504) werd ondanks het bestaan van een aanzienlijke huurachterstand ook een ontruiming uitgesproken, doch niet eerder dan dat de beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders in verband met de door de overheid genomen coronamaatregelen groen licht geeft voor ontruimingen. Uit deze kleine bloemlezing volgt dat de rechtspleging inzake huisuitzettingen ‘business as usual’ is. Corona heeft hierop weinig invloed gehad. Ook deurwaarders blijken ook tijdens corona gewoon ontruimingen te agenderen maar  zijn afhankelijk van de aanwezigheid van politiefunctionarissen. Dat is in de huidige tijd lastig te organiseren. Naar verwachting zullen ontruimingen na 1 juni 2020 weer sneller plaatsvinden. De belangen van verhuurders gaan langzaamaan weer prevaleren.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht