Vrije advocaatkeuze verruimd

Als je verzekerd bent voor rechtsbijstand, bijvoorbeeld bij DAS, SRK, Achmea of ARAG, heb je recht op vrije advocaatkeuze in het geval van een procedure. Dat geldt al sinds 2013. De kosten voor de inschakeling van een advocaat worden dan betaald door de verzekeraar. Je kon dus geen advocaat kiezen als er nog geen procedure gevoerd hoefde te worden, bijvoorbeeld in de onderhandelingsfase. Echter in een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie van 14 mei 2020 is beslist dat de dekking zich ook moet uitstrekken tot bemiddeling en bij onderhandelingen, dus bij het gehele voortraject. Het gaat volgens het Hof om elke fase die kan leiden tot een procedure bij enig gerecht. Het recht op vrije advocaatkeuze wordt hiermee dus verruimd.  Hier vindt u de uitspraak van het Europees Hof van Justitie.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht