Wat betekent het coronavirus voor lopende contracten?

In principe lopen contracten gewoon door. Daar verandert Corona niets aan. Dus de restauranthouder die van overheidswege de deuren moest sluiten, is nog steeds de huur voor de horecaruimte verschuldigd. Werkgevers moeten het personeel ook gewoon het loon doorbetalen. Dat kan deze ondernemers natuurlijk wel in de financiële problemen brengen. Zeker als het coronavirus lang gaat duren. Welke juridische mogelijkheden zijn er om Corona het hoofd te bieden? Corona kan in de eerste plaats namelijk ‘overmacht’ opleveren in de zin dat een partij het recht heeft om het contract te beëindigen of zijn eigen verplichtingen (tijdelijk) op te schorten of deze zelfs te beëindigen. Vaak komt de term overmacht in de vorm van overheidsoptreden, natuurrampen, oorlogen e.d. voor in algemene voorwaarden (‘de kleine lettertjes’) behorende bij het hoofdcontract. Het coronavirus valt onder dit soort extreme omstandigheden te scharen. Anderzijds kunnen dergelijke omstandigheden geen reden zijn om de andere partij aansprakelijk te houden voor geleden schade. Het is namelijk een omstandigheid waarmee partijen bij het contract geen rekening hebben kunnen houden toen zij het afsloten. Het is daarom goed om het contract erop na te slaan. Als het contract zelf geen escape biedt, is een beroep op ‘onvoorziene omstandigheden’ een mogelijkheid. Dit is een in de wet genoemde grond om een contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Natuurlijk moet dit paardenmiddel niet te snel of lichtzinnig worden ingezet en kan een rechter dit (achteraf) nog toetsen. Tot slot biedt de zogenoemde ‘redelijkheid en billijkheid’ een mogelijkheid om contracten te corrigeren, uit te breiden of te beperken. Zo kan het in ons voorbeeld van de restauranthouder niet redelijk zijn dat een verhuurder onder de huidige omstandigheden ‘het volle pond’ voor het huurobject vraagt. Het zal natuurlijk altijd van de bijzondere omstandigheden van het geval afhangen wat precies redelijk is. Om een juridisch gevecht te voorkomen is het altijd aan te raden om eerst met elkaar om de tafel te gaan en te proberen in onderling overleg een oplossing te vinden.Als je vragen hebt over lopende contacten, neem gerust contact op. Samen bepalen we dan een strategie.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht