Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten aangenomen

Nieuwe regels rond tijdelijke verhuur.

Met spoed heeft de Tweede Kamer vandaag, 6 april 2020, de ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ aangenomen. Dit is een spoedwet bedoeld om tegemoet te komen aan eenieder die een tijdelijk huurcontract heeft maar vanwege de coronacrisis te maken krijgt met quarantaine, ziekte of ontslag. Kern van de nieuwe artikelen is dat als een tijdelijk huurcontract dreigt af te lopen, dit op verzoek van de huurder wettelijk wordt verlengd met maximaal 3 maanden doch niet tot een datum later dan 1 september 2020. De verhuurder mag dit slecht op beperkte gronden weigeren. Zonodig kan de huurder naar de rechter stappen. Een verhuurder kan een dergelijk verzoek ook aan de huurder doen maar die moet daar wel mee instemmen. Een huurder mag dus wel conform het tijdelijk contract vertrekken. Tijdelijke huurders krijgen zodoende meer bescherming. De snelheid waarmee deze wet is aangenomen (helaas zonder consultatie uit het juridische veld) toont wel de slagvaardigheid aan waarmee de overheid de crisis tegemoet treedt. Voor de volledige tekst van de wet verwijs ik naar de website van de Tweede Kamer

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht