Aan welke eisen moet een ingebrekestelling voldoen?

De ingebrekestelling

Aan welke eisen moet een ingebrekestelling voldoen?

Heb je iets van iemand te vorderen omdat een afspraak moet worden nagekomen of omdat je nog een geldbedrag tegoed hebt, dan moet je die persoon een reële kans geven om dat te doen. Dat doe je door een zogeheten ingebrekestelling te sturen. Aan welke eisen moet een ingebrekestelling voldoen?

Een ingebrekestelling is een schriftelijk bericht of sommatie waarin je de andere partij een (laatste) kans geeft om binnen een kort tijdsbestek de overeengekomen prestatie na te komen of om te betalen. Soms is een ingebrekestelling niet nodig, bijvoorbeeld als een duidelijke termijn is afgesproken om een bedrag te betalen. Als je niet binnen de afgesproken termijn betaalt, ben je direct in zogeheten ‘verzuim’. Uit voorzorg is het altijd goed om toch eerst de andere partij te benaderen.

Aan welke eisen moet een ingebrekestelling voldoen?

Een ingebrekestelling moet schriftelijk. Een e-mail of een Whatsapp-bericht voldoet aan dat schriftelijkheidsvereiste. Maar hoe bewijs je dat de ingebrekestelling de geadresseerde heeft bereikt? Dat bewijs rust op de afzender. Via de digitale weg is dat bewijs niet altijd goed te leveren. De Whatsapp-vinkjes kun je uitzetten. Een telefoon kan aan iemand anders toebehoren.

Om meer zekerheid te hebben, stuur dan eerst een e-mail. Komt er geen reactie dan stuur je daarna  aangetekende brief. Dan kun je (met een track & trace-nummer) altijd bewijzen dat de brief aan andere partij is aangeboden.

Of de andere partij de brief daadwerkelijk opent en leest maakt in juridisch opzicht geen verschil.

Daarnaast moet je in de brief een redelijke termijn geven. De lengte van de termijn hangt af van de prestatie die gevraagd wordt. Bij een te late betaling is een termijn van 14 dagen redelijk.

Los van deze formaliteiten moet de inhoud van de brief of het bericht natuurlijk goed zijn. Denk je erover om iemand een sommatie te sturen dan is het aan te raden om eerst een advocaat te raadplegen. Misschien nog wel het belangrijkste van de ingebrekestelling is dat je goed en overtuigend uitlegt waarom de andere partij moet presteren of betalen. Het kan zomaar zijn dat het bericht op een later moment bij de rechter op het bureau belandt. Dan moet de ingebrekestelling gewoon goed zijn.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht