Bewindvoerder gaat over het huurrecht van de huurder

Om het geheugen nog even op te frissen:

In de huurrechtpraktijk komt het regelmatig voor dat een woningstichting of woningcorporatie een procedure start tegen een huurder (bijvoorbeeld over een huurachterstand of hennepteelt) die achteraf onder bewind blijkt te staan. Dit beschermingsbewind spreekt de rechtbank uit en heeft tot gevolg dat de huurder niet meer (alleen) over zijn goederen beschikt. Dat doet dan de bewindvoerder. Natuurlijk overlegt de bewindvoerder dat met de huurder. Een huurrecht is ook een ‘goed’ dat onder het bewind valt, aldus ons hoogste rechtscollege in een uitspraak uit 2014. Voor een procedure betekent dit dat de woningstichting of woningcorporatie de bewindvoerder (en niet alleen de huurder) moet oproepen te verschijnen. De bewindvoerder gaat immers over het huurrecht van de huurder. Vergeet de verhuurder dat, dan bestaat de kans dat de procedure de mist in gaat. Of iemand onder bewind staat, is eenvoudig te achterhalen in het openbare Curatele- en bewindregister. Vergeet dat dus niet te checken.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht