Hoge Raad: verhuurkosten moeten redelijk zijn

Hoge Raad: verhuurkosten moeten redelijk zijn

Hoge Raad geeft antwoorden: verhuurkosten moeten in het belang van de huurder en redelijk zijn

Bij verhuurkosten gaat het vaak om sleutelgeld, kosten rond de wisseling (mutatie) van de huurder, makelaarskosten, kosten voor bezichtigingen, informatiemateriaal etc.. Mogen deze verhuurkosten bij de huurder in rekening worden gebracht? Dus naast de gewone huurprijs? In de uitspraak van 4 december 2020 (ECLI:NL:RBAMS:2020:6100) in een zaak waarin woningstichting Rochdale de huurder van woonruimte verhuurkosten in de vorm van administratiekosten in rekening bracht, stelde de kantonrechter in Amsterdam zogeheten prejudiciële vragen aan de Hoge Raad. De vragen gingen over de uitleg van artikel 7:264 BW waarin staat  dat een afspraak die voor de verhuurder een niet redelijk voordeel oplevert, nietig is.

In het arrest van 16 juli 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1157) komt de Hoge Raad tot beantwoording van die vragen over verhuurkosten.  De Hoge Raad oordeelt tegenover de verhuurkosten een tegenprestatie moet staan. Deze tegenprestatie moet in het voordeel van de huurder is.  Is dat niet het geval dan is de afspraak in het huurcontract nietig.  Met andere woorden: de huurder moet wel baat bij de verhuurkosten hebben.

Dat is niet het geval als het gaat om administratiekosten. Dat hoort bij de gewone bedrijfsvoering van de verhuurder en daarvoor wordt de normale huur betaald. Als de verhuurder bijvoorbeeld kosten maakt voor nette naambordjes dan is dat wel in het belang van de huurder(s). Deze kosten zou de verhuurder dus wel bij de huurder in rekening mogen brengen. Dus naast de gewone huurprijs.

De Hoge Raad vindt het ook belangrijk dat de kosten qua soort en de hoogte redelijk zijn. De naambordjes mogen niet  dus met goud omrand zijn. Verder moet de verhuurder de kosten netjes uitsplitsen en verantwoorden en dus niet ‘verstoppen’ in een verhoging van de huurprijs. De uitleg die de Hoge Raad aan verhuurderkosten geeft, geldt zowel voor woningen in de sociale- als in de particuliere sector. Kortom: verhuurkosten moeten in het belang van de huurder en redelijk zijn. Het wachten is op de verdere uitwerking van het arrest in de praktijk.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht