Huur en coronamaatregelen; huurkorting mogelijk?

Dit is een update van ons eerdere bericht.

Corona blijft de gemoederen in huur- en verhuurdersland bezighouden. Discussiepunt tussen verhuurders en huurders van winkels, horecagelegenheden en overige ruimtes (bijvoorbeeld zalencentra) is wie nu ‘opdraait’ voor de gevolgen van de coronamaatregelen van de overheid. Sommige verhuurders vragen nog steeds het volle pond aan huur van de huurders die dat niet zien zitten. Huurders staat het water aan de lippen en maken aanspraak op een huurkorting. Is een huurkorting haalbaar? In de rechtspraak wordt nu regelmatig geoordeeld dat de pijn gelijk verdeeld moet worden (share the pain-gedachte). Verwezen zij naar deze uitspraken.  De sluiting door de overheid wordt dan gezien als een ‘gebrek’ aan het gehuurde of een  ‘onvoorziene omstandigheid’ die recht geeft op een huurkorting. De hoogte van de huurkorting zal afhangen van de omstandigheden van het geval. Een restaurant met zitplaatsen wordt harder geraakt dan een afhaalgelegenheid of seizoensgeboden horeca zoals een strandpaviljoen.  De rode draad in de rechtspraak is nu dat  een huurder zowel zijn omzetverlies en het verband met de coronamaatregelen aannemelijk heeft te maken. Dat zal moeten blijken uit de (voorlopige) omzetcijfers. Dan staan rechters welwillend tegenover een beroep op een huurkorting. Het loont zich voor de huurder om met de verhuurder in gesprek te gaan over een huurkorting. Wil je advies, neem dan gerust contact met ons op.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht