Lood in drinkwater leidt tot forse huurvermindering

Woningcorporaties en woningstichtingen opgelet!

Er is de laatste tijd veel te doen over loden leidingen in (oudere) huurcomplexen. 

Het RIVM adviseert om dergelijke leidingen te vervangen vanwege de gezondheidsgevaren van te veel lood in het drinkwater.

In een recente uitspraak over het huurrecht oordeelde de voorzieningenrechter in Amsterdam dat een hoog loodgehalte in het drinkwater wordt aangemerkt als een gebrek aan het gehuurde in de zin van artikel 7:204 BW. Volgens de voorzieningenrechter dient de woningstichting de loden leidingen zo snel mogelijk te vervangen.

In deze spoedprocedure vermindert de rechter met terugwerkende kracht(!) de maandelijkse huurprijs van de huurder met maar liefst 60%(!). Het is bijzonder dat een dergelijke huurvermindering in een spoedprocedure wordt toegekend.  

Deze zaak onderstreept hoe tegenwoordig wordt gekeken naar verouderde systemen en hoe belangrijk het is om in goed overleg met alle partijen (VVE, huurders, eigenaren) over te gaan tot vervanging van leidingen.    

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht