Meer over vastgoed en huurrecht

Wie zijn mijn klanten?

Ik doe wat ik leuk vind en waarin ik goed ben. Stenen spreken tot mijn verbeelding. Het is tastbaar, duurzaam en voor iedereen van belang.

Met name treed ik op voor woningcorporaties en woningstichtingen zogenaamde toegelaten instellingen. Juist het sociale karakter van een woningstichting, waarbij ook oog is voor het belang van de huurder, spreekt mij aan. Daarnaast sta ik ook commerciële verhuurders, eigenaren, projectontwikkelaars, beleggers, gemeentes, VVE’s, bouwers en verhuurbemiddelaars bij. Vaak gaat het dan om allerlei soorten belangen. Dat maakt het werk in het vastgoed ook afwisselend. Door zowel de ene als de andere kant bij te staan, kan ik goed anticiperen op de verschillende posities.

Wat doe ik voor mijn klanten?

Een breed scala van werkzaamheden. Juist omdat ik breed ben opgeleid en gespecialiseerd tot vastgoed- en huurrechtspecialist (VHA en Grotius opleidingen) en inmiddels ruim 20 jaar ervaring in de advies- en procespraktijk heb opgedaan in het vastgoed- en de corporatiewereld, kan ik klanten in scala van kwesties, geschillen en procedures bijstaan.

Dan moet u denken aan het ontwikkelen (verbintenissenrecht), bouwen (bouwrecht) of de verhuur (huurrecht) van vastgoed.

Denk daarbij ook aan het opstellen van- of onderhandelen over nieuwe (huur)overeenkomsten en algemene huurvoorwaarden. In mijn optiek vereist alles wat speelt rond een gebouw maatwerk om de afspraken goed op papier te zetten. Achteraf gaan discussies in bijna alle gevallen om wat er is afgesproken en wat er verwacht mocht worden.

Een vaak terugkerend thema is de huuropzegging. De wet luistert nogal nauw. Een opzegging moet aan bepaalde eisen voldoen. Gebeurt dat niet dan is de opzegging vaak niet geldig. 

Verder ben ik volledig bekend met de gebrekenregeling, dat wil zeggen welke regels gelden voor het afdwingen van- of het verweren tegen herstel van een gebrek en de al dan niet bestaande aanspraak van huurders op huurvermindering en andere schades.

Bij een grootscheeps bouwproject of een renovatie, is het zaak om de volledige medewerking van huurders te krijgen en dat noopt tot goede begeleiding van het begin tot het eind. Uiteindelijk is een verhuurder of eigenaar ook niet gebaat bij een huurder die zijn hakken in het zand zet. In gevallen van dringend eigen gebruik, sloop of nieuwbouw kan ik het traject van A tot Z begeleiden. 

Vanzelfsprekend kan ik snel en effectief procederen tegen huurders die misbruik van een pand maken door een huurachterstand te laten ontstaan, door het illegale onderhuur, door overlast, door hennep te telen of door het gebruiken om drugs te produceren. Een ontruiming is dan onvermijdelijk.

Vastgoed en Huurrecht

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht