Toeslagenaffaire en ontruiming

Toeslagenaffaire en ontruiming

Slachtoffers van de toeslagenaffaire kunnen niet zomaar ontruimd worden.

Hoe wordt omgegaan met een oude uitspraak waarin de huurder, die slachtoffer is van de toeslagenaffaire, is veroordeeld tot ontruiming? In een recente zaak van mij werd klant, huurder, door de verhuurder bedreigd met ontruiming. In 2019 was er een vonnis gewezen waarin de huurovereenkomst was ontbonden en de ontruiming was uitgesproken. Klant had een tijd de huur niet betaald vanwege financiële problemen. De verhuurder legde het vonnis echter niet ten uitvoer. Nu, bijna twee jaar later, wil de verhuurder dat alsnog doen omdat de achterstand weer oploopt.  In een spoedprocedure bij de rechtbank vecht ik de ontruiming aan. Een bijzonderheid is dat klant inmiddels door de Belastingdienst is erkend als slachtoffer van de toeslagenaffaire. Dan geldt de zogenaamde ‘pauzeknop’ voor schulden die vóór 12 februari 2021 zijn ontstaan. Mijn betoog tijdens de zitting kwam erop neer dat ook de ontruiming in het oude vonnis uit 2019 onder de werking van de pauzeknop valt en dus niet meer ten uitvoer gelegd kan worden. Ware dit anders, dan zouden slachtoffers van de toeslagenaffaire hun woning kunnen verliezen met alle gevolgen van dien. Verder is het belangrijk dat klant de tijd krijgt om samen met de Belastingdienst en de gemeente een financiele oplossing te vinden voor de schulden waaronder ook de huurachterstand. De zaak werd op de zitting aangehouden tot 1 januari 2022 voor nader overleg om een oplossing te vinden. Meer over deze zaak vind je hier.

Diederik Briedé

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht