Verhuurder mag huurder niet ontruimen

Verhuurder mag huurder niet ontruimen

Verhuurder zet huurder op straat en wordt door de rechter veroordeeld om de huurder weer toegang te verlenen.

Verhuurder mag een huurder niet zomaar ontruimen. Maar het gebeurt toch met enige regelmaat. Dan pleegt de verhuurder zogeheten ‘eigenrichting’. Dat wil zeggen dat de verhuurder dan het heft in eigen hand neemt en huurders feitelijk uit huis zet. Dus zonder dat de verhuurder eerst naar de rechter stapt. Bijvoorbeeld als er een huurachterstand is. Dan moet de verhuurder toch eerst naar de rechter. Als de verhuurder dat niet doet en toch zelf ontruimt, handelt hij onrechtmatig. Het is namelijk onbetamelijk om iemand zomaar op straat te zetten. Recent gebeurde dat weer in een zaak van mij. De feiten: tijdens afwezigheid van klant (huurder) vanwege een ziekenhuisopname, ontruimt de verhuurder de woning en begint alvast met de sloop. De woning verkeert niet in al te beste staat en de verhuurder nam aan dat de huurder niet zou terugkeren. Namens klant (de huurder dus) start ik een spoedprocedure en vorder herstel van de woning en dat de verhuurder, klant weer de toegang verleent. De voorzieningenrechter is het met mij eens en oordeelt dat klant nog steeds een huurovereenkomst heeft en dus (huur)recht en huurbescherming heeft op de woning. De woning mocht niet zomaar ontruimd worden. De rechter veroordeelt de verhuurder tot herstel van de woning binnen 2 maanden en verbiedt hem om de toegang nogmaals te ontzeggen. Dit alles op straffe van aanzienlijke dwangsommen als de verhuurder toch weer in de fout gaat.

Diederik Briedé

 

Verhuurder mocht huurder niet ontruimen.

 

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht