Vragen aan Hoge Raad over huurvermindering wegens corona

Vragen aan de Hoge Raad over de huurvermindering wegens coronamaatregelen.

Vragen aan Hoge Raad over huurvermindering wegens corona. Is sprake van een gebrek? Of onvoorziene omstandigheden?

De Hoge Raad wordt vragen gesteld over de mogelijkheid van huurvermindering wegens coronamaatregelen. Wat draait de zaak om? Heineken geeft aan de exploitant van een café een huurvermindering vanwege de verplichte horecasluiting als gevolg van de coronacrisis. Vervolgens stelt Heineken aan de eigenaar van het pand voor dat deze ook met minder huur genoegen neemt. De eigenaar gaat niet akkoord. Heineken betaalt vervolgens toch  minder huur aan de eigenaar.

De eigenaar vordert bij de kantonrechter dat  Heineken wordt verboden de aan de exploitant verstrekte huurkorting aan hem door te berekenen. De kantonrechter van de rechtbank Limburg in de uitspraak van 31 maart 2021 (ECLI:NL:RBLIM:2021:2982) stelt – gelet op de discussie tussen partijen – ter zitting voor om prejudiciële vragen aan de Hoge Raad te stellen. Als hoogste rechter kan de Hoge Raad meer duidelijkheid geven over de huurvermindering wegens coronamaatregelen.

De eerste vraag die de kantonrechter aan de Hoge Raad stelt, is of coronamaatregelen een ‘gebrek’ aan het gehuurde opleveren. Een gebrek kan namelijk een huurvermindering opleveren. De tweede vraag is aan welke criteria een aanspraak op huurvermindering moet voldoen. Verder vraagt de kantonrechter de Hoge Raad of een beperking in het gebruik van het gehuurde een ‘onvoorziene omstandigheid’ is die ook tot huurvermindering kan leiden. Dat wil zeggen een omstandigheid waar beide partijen bij het sluiten van de huurovereenkomst geen rekening mee hoefden te houden. Tot slot vraagt de rechter naar de omstandigheden bij het bepalen van het verdelen van de schade.

Het belang van deze vragen is groot. De antwoorden kunnen van invloed zijn op meerdere gevallen en soortgelijke procedures. Deze vragen aan de Hoge Raad over huurvermindering wegens corona zijn belangrijk. Als de Hoge Raad duidelijke antwoorden geeft, bevordert dat de eenheid in de rechtspraak. De Hoge Raad heeft best veel vrijheid bij de beantwoording van de vragen.  De Hoge Raad kan de vragen herformuleren en belanghebbenden uitnodigen om input te geven. Denk daarbij aan brancheorganisaties zoals Horeca Nederland, Vastgoed Belang. Ook zou de Hoge Raad niet alleen naar horecaruimtes kunnen kijken maar ook naar winkelruimtes of andere ruimtes zoals kantoren, evenementencomplexen, zalen en stadions. We wachten in spanning af.

Diederik Briedé

 

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht