Werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval door geen tegenbewijs te leveren

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 september 2021 heeft het Hof geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk is voor een arbeidsongeval, door geen tegenbewijs te leveren. Het Hof achtte in deze zaak op voorhand bewezen dat de werknemer gewond was geraakt aan zijn linkerhand in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de werkgever, gelet op de door de werknemer overgelegde medische stukken in combinatie met de diverse getuigenverklaringen. Het Hof had de werkgever in de gelegenheid gesteld hiervan tegenbewijs te leveren. De werkgever zag hiervan echter af.

Overwegingen Hof

Volgens het Hof stond daarom vast dat de werknemer tijdens zijn werkzaamheden voor de werkgever een ongeval had gehad en daarbij letsel aan zijn linkerhand had opgelopen. Tevens stelde het Hof vast dat de werkgever haar zorgplicht had geschonden (o.a. door geen instructie te geven aan de werknemer en geen veiligheidshandschoenen te verstrekken), dat sprake was van causaal verband tussen het ongeval en deze zorgplichtschending (als de werkgever haar zorgplicht heeft geschonden, kan de werkgever nog aan aansprakelijkheid ontkomen door te bewijzen dat het letsel ook zou zijn ontstaan als zij haar zorgplicht wel was nagekomen) en dat geen sprake was geweest van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. De werkgever was daarom op grond van art. 7:658 BW aansprakelijk voor de door de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden opgelopen letselschade.

mr. Laura Cassese, advocaat letselschade

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht