Nog even snel vlak voor de kerstdagen beslag leggen. Mag dat?

Nog even snel vlak voor de kerstdagen beslag leggen. Mag dat?

In principe mag je altijd beslag leggen. Uniek in Nederland is dat je als schuldeiser beslag kunt leggen nog voordat er uberhaupt een uitspraak door de rechter is gedaan. Maar soms gaat het beslag te ver. Zo vlak voor de feestdagen leek het de rechter goed om partijen hierover op de zitting te spreken. Wat bleek er aan de hand? Klant huurt een woning met ernstige onderhoudsgebreken en besloot, bij wijze van prikkel voor de verhuurder om tot herstel over te gaan, om de huur deels op te schorten. Op zichzelf heeft de huurder het recht van opschorting maar dan wel in redelijke mate. Helmaal niets betalen is niet verstandig. De verhuurder start een procedure tot ontbinding van het huurcontract. De huurder, op zijn beurt, eist een huurvermindering omdat hij niet het huurgenot heeft wat hij mag verwachten. Enkele dagen voor kerst besluit de verhuurder om beslag te leggen op de bankrekeningen en auto’s van de huurder. Volgens de verhuurder was de achterstand te hoog opgelopen en biedt de huurder geen verhaal. Tijdens de zitting kan de verhuurder niet goed uitleggen waarom er ineens beslag wordt gelegd ook gegeven het feit dat het recht op opschorting niet beperkt mag worden contractuele boetes oneerlijk zijn in het licht van Europese regelgeving. Reden waarom de rechter letterlijk een streep zet door het verzoek van de verhuurder en oordeelt dat het onvoldoende onderbouwd is. De les voor de verhuurder is om wel een verzoek tot beslag goed te onderbouwen en niet te gebruiken als pressiemiddel zo vlak voor de feestdagen.
#beslag #huur #gebreken

Diederik Briedé

mag je beslag leggen.

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht