De gemeente wil de bijstand van uw ex op u verhalen. Kan dat?

De gemeente wil de bijstand van uw ex op u verhalen. Kan dat?

De gemeente wil de bijstand van uw ex op u verhalen. Kan dat? Stel u bent gehuwd geweest of hebt een geregistreerd partnerschap gehad. Uw ex-echtgenoot/ex-partner heeft een bijstandsuitkering. De gemeente klopt een aantal jaren later bij u aan met het verzoek om uw financiële gegevens aan te leveren, om te kunnen beoordelen of u de bijstandsuitkering van uw ex (deels) kunt betalen. Dit noemt men het voldoen van een verhaalsbijdrage aan de gemeente. U bent namelijk voor een bepaalde periode onderhoudsplichtig ten opzichte van uw ex als hij/zij zelf niet in staat is om in haar eigen behoefte te voorzien. Uit de financiële stukken die u de gemeente hebt verschaft blijkt vervolgens dat u de gemeente een verhaalsbijdrage kunt betalen. Bent u dan verplicht om deze aan de gemeente te betalen? Mijn advies is om niet zomaar te gaan betalen, want er zijn vaak wel degelijk argumenten aan te voeren die ervoor kunnen zorgen dat u een lagere, of zelfs helemaal geen verhaalsbijdrage hoeft te betalen.

Klopt de hoogte van de verhaalsbijdrage?

Ten eerste is het verstandig met mij, als familierechtspecialist, contact op te nemen. Ik kan dan volgens de geldende alimentatienormen voor u berekenen of de hoogte van het bedrag dat de gemeente op u wil verhalen wel klopt. Ik weet ook waar rechtbanken en gerechtshoven rekening mee houden bij het bepalen van de hoogte van de verhaalsbijdrage. Dikwijls leidt dat tot betaling van een lagere verhaalsbijdrage aan de gemeente.

Moet u de verhaalsbijdrage wel betalen?

Het komt ook voor dat de gemeente zich de afgelopen jaren onvoldoende heeft ingespannen om ervoor zorg te dragen dat uw ex zelf in zijn/haar behoefte kan voorzien, waardoor uw ex nu nog steeds is aangewezen op een bijstandsuitkering. Ik kan een WOB-verzoek bij de gemeente indienen met het verzoek om inzage te krijgen  in de inspanningen die de gemeente de afgelopen jaren heeft gedaan om ervoor te zorgen dat uw ex werk zou vinden waarmee ze in haar eigen levensonderhoud kon voorzien. Als onvoldoende blijkt welke inspanningen de gemeente hiervoor heeft gedaan óf als blijkt dat de gemeente onvoldoende heeft gedaan om ervoor te zorgen dat uw ex niet meer afhankelijk zou zijn van een bijstandsuitkering, kan het zijn dat u niet meer onderhoudsplichtig bent ten opzichte van uw echtgenote, aangezien uw ex vanwege dit nalaten van de gemeente niet meer als behoeftig behoort te worden aangemerkt. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bijvoorbeeld, kwam tot dit oordeel in een uitspraak van 5 maart 2015. En in een andere uitspraak van de Rechtbank Overijssel d.d. 22 juli 2015 oordeelde de Rechtbank dat de gemeente onvoldoende had aangetoond dat de vrouw niet in haar eigen levensonderhoud kon voorzien. In beide zaken werd geoordeeld dat de stelplicht en de bewijslast t.a.v. de behoefte van de vrouw bij de gemeente ligt en werd het verzoek om een verhaalsbijdrage vast te stellen afgewezen.

Bovendien oordeelde het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een vergelijkbare zaak d.d. 17 april 2018 dat de gemeente de behoefte van de vrouw onvoldoende had aangetoond. Voor het bepalen van de behoeftigheid wordt rekening gehouden met de eigen (redelijkerwijs te verwerven) inkomsten van de onderhoudsgerechtigde, aldus het Hof in die zaak. Welke pogingen de vrouw had ondernomen om arbeidsinkomen te verwerven, was onvoldoende gesteld, noch onderbouwd door de gemeente. Het verzoek van de gemeente om vaststelling van een verhaalsbijdrage werd dan ook afgewezen en de gemeente werd zelfs in de proceskosten van beide instanties veroordeeld.

Wat is verstandig om te doen?

Uit deze uitspraken volgt dat u kunt bereiken dat de gemeente definitief afziet van verhaal op u. Daarnaast moet uit deze uitspraken worden geconcludeerd dat gemeenten er verstandig aan doen om zoveel mogelijk in te zetten op het verkrijgen van werk door bijstandsgerechtigden, aangezien het onvoldoende inzetten hierop de gemeente duur kan komen te staan als de gemeente achteraf probeert de bijstand te verhalen op de ex-echtgenoot of ex-partner van de bijstandsgerechtigde.

Bent u geconfronteerd met een verhaalsbijdrage door de gemeente? Neem dan gerust contact met mij op voor een geheel vrijblijvend advies.

mr. Laura Cassese, advocaat familierecht en letselschadeverhaalsbijdrage gemeente bijstand te Almelo

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht