Geen ontruiming camping Het Berkenven

Geen ontruiming camping Het Berkenven

Permanente bewoners en recreanten kunnen opgelucht ademhalen.

De voorzieningenrechter van de rechtbank in Almelo zet een streep door de ontruiming van camping Het Berkenven. De nieuwe exploitant van de camping, Engbertsdijksvenen Recreatie B.V., had de ontruiming geëist omdat men de camping wil herstructureren.

De kwestie leidde zelf tot kamervragen en antwoorden van minister De Jonge. Het past in een breder maatschappelijke fenomeen waarbij steeds meer commerciële investeerders recreatieparken opkopen en standplaatsen voor caravans moeten wijken voor dure chalets. Permanente bewoners en recreanten met een kleine beurs die soms tientallen jaren op de camping komen, zijn de dupe.

In de zaak van Het Berkenven oordeelt de rechter dat het nodige schort aan opzegging van de huurcontracten. Zo zijn sommige huurders vorige zomer nog op de camping toegelaten. Zij kochten dus heel recent nog een caravan om enkele maanden later geconfronteerd te worden met een huuropzegging. Onder die omstandigheden vindt de rechter een ontruiming te voorbarig. Geen ontruiming van camping Het Berkenven dus.

De zaak wordt verder uitgeprocedeerd in een bodemprocedure of – wellicht – alsnog geschikt. Wordt vervolgd.

Diederik Briedé

Geen ontruiming camping Het Berkenven

 

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht