Geen ontruiming zonder schuldhulpverlening.

Geen ontruiming zonder schuldhulpverlening

In een recente uitspraak   oordeelt de kantonrechter van de rechtbank Limburg dat het niet aanmelden van een huurschuld bij de schuldhulpverlening van de gemeente, aan een ontruiming van de huurder in de weg staat.

Per 1 januari 2021 is het Besluit Gemeentelijke Schuldhulpverlening in werking getreden. Dit besluit schrijft voor dat in het geval van een huurachterstand sprake is,  de verhuurder de huurder moet wijzen op de mogelijkheid van gemeentelijke schuldhulpverlening. Dit geldt voor alle verhuurders dus zowel in de sociale- als commerciële verhuursector.

Als de huurder hierop niet reageert, moet de verhuurder de huurachterstand melden bij de gemeente. Dit maakt het mogelijk dat door tussenkomst van schuldhulpverlening de schuld zonder beëindiging van de huurovereenkomst kan worden geïncasseerd.

Wat als de verhuurder de schuld niet bij de schuldhulpverlening aanmeldt en direct naar de rechter stapt voor een beëindig van de huurovereenkomst? De wet zelf geeft hiervoor geen sanctie. Uit deze uitspraak blijkt echter dat het niet-naleven van de wet de consequentie heeft dat de huurder niet hoeft te ontruimen.

Moraal van het verhaal is dat alle betrokkenen zich bewust moeten zijn van de meldingsplicht. Voor verhuurders is het van belang dat zij niet een kans mislopen om de huurschuld te kunnen innen door schuldhulpverlening. Van de gemeente vraagt dit een actieve houding om huurders met een huurschuld ook daadwerkelijk snel verder te helpen door bijvoorbeeld contact te leggen met de Stadsbank of het aanstellen van een bewindvoerder. Rechters moeten actief toetsen aan de wet en landelijk beleid maken. Dit ontbreekt vooralsnog.

Diederik Briedé

advocaat

geen ontruiming zonder schuldhulpverlening

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht