Mag kind afscheid nemen van overleden ouder?

Mag kind afscheid nemen van overleden ouder?

Ruzies en onenigheid komen in de beste families voor. Stel moeder overlijdt en er zijn twee kinderen. Het ene kind, dat de uitvaart regelt, niet wil niet dat het andere kind afscheid neemt van de overleden vader of moeder. Vaak zal de uitvaartverzekeraar of de uitvaarverzorger de opdrachtgever volgen en het andere kind niet uitnodigen.

Heeft het andere kind dan het recht om toch afscheid te nemen van zijn vader of moeder en kan dit dan worden afgedwongen?

Allereerst is belangrijk om na te gaan wat er in het testament staat. Het is natuurlijk belangrijk om na te gaan wat de wil was van de overledene. Als uit een testament blijkt dat de overledene de wil had om het ene kind bij de eigen uitvaart te weren dan kan deze daarbij niet aanwezig zijn.

Ontbreekt een testament, dan kan het ene kind het andere kind niet weren, zo blijkt uit de rechtspraak. Het ontnemen van de mogelijkheid om afscheid te nemen wordt dan als onrechtmatig aangemerkt, juist omdat er maar één kans is om dat te doen. De rechter in de zaak uit de rechtspraak oordeelt dat het ene kind aan het andere kind mededeling moet doen waar en wanneer er afscheid wordt genomen.

Dus ja, een kind mag afscheid nemen van de overleden ouder.  Er bestaat dus een recht op afscheid nemen na overlijden. Ik zou menen dat dit ook geldt voor kleinkinderen en andere directe familie. Voor vrienden of bekenden lijkt mij dat in principe niet het geval tenzij er bijzondere omstandigheden zijn.

Heeft u met een soortgelijke situatie te maken, neem dan contact met ons op.

 

 

About
echtscheiding, huurecht, vastgoedrecht, personen- en familierecht, mediation, alimentatie, gezag, curatele, incasso, bewind, mediator, overeenkomstenrecht, aansprakelijkheidsrecht, burenrecht, wanprestatie, naamswijziging, omgang, hoofdverblijf, mentor, strafrecht