De Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA) is de overkoepelende beroepsorganisatie van alle advocaten. Advocaten zijn onderworpen aan het tuchtrecht.

De geschillencommissie oordeelt over geschillen tussen de cliënt en advocaat.

De Vereniging van Huurrecht Advocaten (VHA) is opgericht in 1992 met het doel de deskundige beroepsuitoefening door advocaten op het gebied van het huurrecht te bevorderen. Het lidmaatschap is voorbehouden aan advocaten met voldoende ervaring en deskundigheid op het gebied van het huurrecht. Bovendien moeten zij een zware specialisatieopleiding volgen alvorens toegelaten te kunnen worden tot lid. Mr. Briedé is hierbij aangesloten.

De Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ) is eind 1996 opgericht en het lidmaatschap hiervan staat o.a. open voor juristen die de postdoctorale specialisatieopleiding Onroerend goedrecht aan de Grotius Academie hebben voltooid.

De Mediatorsfederatie Nederland (MfN) is de onafhankelijke kwaliteitskoepel voor mediation in Nederland. Het is een onafhankelijk instituut ter waarborging van de kwaliteit van de bemiddelaar. Mr. Cassese is hierbij aangesloten.