Coronavirus: moet je als werkgever het loon doorbetalen?

Het zal met het stijgende aantal besmettingen steeds actueler worden. Als je werknemer ziek is geworden door het coronavirus gelden in principe dezelfde regels als bij ‘gewone’ ziekte. Dat betekent dat een ziekte werknemer 70% van zijn loon moet ontvangen, ongeacht hoe hij het virus heeft opgelopen. Maar wat als een werknemer in contact is geweest met een persoon die mogelijk besmet is? […]

Lees verder

Ontslag wegens het meenemen van een plastic tasje.

Ontslag op staande voet krijgen omdat je een plastic tasje van de werkgever met een waarde van 3 cent hebt meegenomen. Dat overkwam een medewerker van de winkelketen Action. De kantonrechter van de rechtbank Gelderland oordeelde in de uitspraak van 23 juli 2020 (vindplaats ECLI:NL:RBGEL:2020:3688) dat het ontslag onterecht was. Het tasje had een geringe […]

Lees verder

Mr. Laura Cassese cum laude geslaagd voor LSA/Grotius specialisatieopleiding letselschade

Ons kantoor heeft het op peil houden van kennis hoog in het vaandel staan. Mr. Laura Cassese is onlangs cum laude geslaagd voor de postdoctorale LSA/Grotius specialisatieopleiding Personenschade, waardoor zij nu officieel voldoet aan de allerhoogste opleidingseisen die er zijn op het rechtsgebied van letsel- en overlijdensschade (de meest complexe vormen van schade die er […]

Lees verder

DAS RECHTSBIJSTAND WEIGERT VRIJE ADVOCAATKEUZE

Recent berichten wij u dat het Europees Hof van Justitie een belangwekkende uitspraak heeft gedaan over de vrije advocaatkeuze voor een rechtsbijstandverzekerde in het geval van een juridisch geschil. Het oordeel komt erop neer dat ook in de voorfase, aldus vooruitlopend op een procedure, recht op vrije advocaatkeuze bestaat. Een verzekerde hoeft dus niet akkoord […]

Lees verder

Vrije advocaatkeuze verruimd

Als je verzekerd bent voor rechtsbijstand, bijvoorbeeld bij DAS, SRK, Achmea of ARAG, heb je recht op vrije advocaatkeuze in het geval van een procedure. Dat geldt al sinds 2013. De kosten voor de inschakeling van een advocaat worden dan betaald door de verzekeraar. Je kon dus geen advocaat kiezen als er nog geen procedure […]

Lees verder

Ontruiming en corona

Huurachterstanden, overlast, hennepplantages en onderhuur. Zomaar een greep van de problemen die rond het huren van woningen kunnen spelen. Worden in tijden van corona nog ontruimingen uitgesproken? Uitzonderingen daargelaten zouden er geen ontruimingen worden uitgesproken, dit in lijn met de afspraak die de minister van Milieu en Wonen met grote verhuurders- en huurdersorganisaties had gemaakt. […]

Lees verder

Inspectie ontzegt patiënten mogelijk effectief medicijn tegen corona

  De Limburgse huisarts Rob Elens, die in samenwerking met een apotheker coronapatiënten behandelde met een mix van medicijnen waarvan de werking (nog) niet wetenschappelijk is aangetoond, moet daarmee van de Inspectie voor Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) stoppen. Het door hen toegepaste middel is een medicijnenmix van hydroxychloroquine (een antimalariamiddel, dat vaak wordt ingezet bij […]

Lees verder

Spoedwet tijdelijke huurovereenkomsten aangenomen

Nieuwe regels rond tijdelijke verhuur. Met spoed heeft de Tweede Kamer vandaag, 6 april 2020, de ‘Tijdelijke wet verlenging tijdelijke huurovereenkomsten’ aangenomen. Dit is een spoedwet bedoeld om tegemoet te komen aan eenieder die een tijdelijk huurcontract heeft maar vanwege de coronacrisis te maken krijgt met quarantaine, ziekte of ontslag. Kern van de nieuwe artikelen […]

Lees verder