Geen ontruiming camping Het Berkenven

Geen ontruiming camping Het Berkenven Permanente bewoners en recreanten kunnen opgelucht ademhalen. De voorzieningenrechter van de rechtbank in Almelo zet een streep door de ontruiming van camping Het Berkenven. De nieuwe exploitant van de camping, Engbertsdijksvenen Recreatie B.V., had de ontruiming geëist omdat men de camping wil herstructureren. De kwestie leidde zelf tot kamervragen en […]

Lees verder

Raad van State: de overheid moet evenredige besluiten nemen

Raad van State: de overheid moet evenredige besluiten nemen. De Raad van State legt het evenredigheidsbeginsel verder uit De Raad van State  oordeelt in een recente uitspraak dat de overheid evenredige besluiten moet nemen. Bij het nemen van besluiten moet de overheid (het bestuursorgaan) rekening houden met de beginselen van behoorlijk bestuur. Ook de bestuursrechter […]

Lees verder

Hoge Raad: huurder heeft recht op huurkorting als gevolg van de coronamaatregelen

Hoge Raad: huurder heeft recht op huurkorting als gevolg van de coronamaatregelen. Sluiting van winkels en horeca is geen gebrek; wel een onvoorziene omstandigheid. De Hoge Raad rekent voor hoe de huurkorting wordt bepaald. In de huurrechtpraktijk werd er met smart op gewacht: de antwoorden van de Hoge Raad op de prejudiciële vragen over de […]

Lees verder

Huurkorting wegens corona: A-G adviseert nadeel 50/50 tussen verhuurder en huurder te delen

Huurkorting wegens corona: nadeel 50/50 verdelen tussen huurder en verhuurder TVL moet van de vaste lasten worden afgetrokken. Horecabedrijven hebben recht op een huurkorting wegens corona. Inmiddels bestaan er 8 methodes om het recht op huurvermindering te berekenen. Rechters zagen door de bomen het bos niet meer. Aan de Hoge Raad werden vragen gesteld om […]

Lees verder

Werkgever aansprakelijk voor arbeidsongeval door geen tegenbewijs te leveren

In een uitspraak van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 14 september 2021 heeft het Hof geoordeeld dat de werkgever aansprakelijk is voor een arbeidsongeval, door geen tegenbewijs te leveren. Het Hof achtte in deze zaak op voorhand bewezen dat de werknemer gewond was geraakt aan zijn linkerhand in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de werkgever, […]

Lees verder

Hoge Raad: verhuurkosten moeten redelijk zijn

Hoge Raad: verhuurkosten moeten redelijk zijn Hoge Raad geeft antwoorden: verhuurkosten moeten in het belang van de huurder en redelijk zijn Bij verhuurkosten gaat het vaak om sleutelgeld, kosten rond de wisseling (mutatie) van de huurder, makelaarskosten, kosten voor bezichtigingen, informatiemateriaal etc.. Mogen deze verhuurkosten bij de huurder in rekening worden gebracht? Dus naast de […]

Lees verder

Hoge Raad buigt zich over huurkorting door corona

Een huurder van een winkel, café, sexinrichting, zalencentrum heeft mogelijk recht op een huurkorting over de periode dat de ruimte van overheidswege gesloten was. De praktijk leert dat de hoogte van de huurkorting nogal wat hoofdbrekens kost. Hoge Raad buigt zich nu over huurkorting door corona. Uit de gepubliceerde uitspraken komen  maarliefst vier verschillende berekeningswijzen […]

Lees verder