Naast haar werk als advocaat is mr. Laura Cassese MfN-registermediator; zij is ingeschreven bij de Mediatorsfederatie Nederland (MfN). Zij is tevens Rechtbankmediator en Gerechtshofmediator. Mediation is een vorm van geschillenbeslechting waarbij een onpartijdige bemiddelingsdeskundige, de mediator, partijen helpt om zelf een oplossing te vinden voor hun conflict. Uitgangspunt is dat het resultaat van de mediaton voor partijen een win-winsituatie oplevert.

Zakelijke mediations

Wij  bieden tevens online mediation aan voor een vast tarief per mediationgesprek als u een zakelijk geschil hebt en gebaat bent bij een snelle, relatief voordelige oplossing.

Voordeel

Bijvoorbeeld in een echtscheiding, moeten vele juridische zaken goed geregeld worden. Het is daarom verstandig om uw echtscheiding te laten regelen door een mediator die tevens advocaat is, als u samen kiest voor het regelen van uw echtscheiding via mediation. Dat geldt zeker ook als er sprake is van een lastige vermogenspositie, bijvoorbeeld als er veel vermogen verdeeld moet worden of als u en uw partner een of meerdere bedrijven hebben. Het is immers van belang dat de gemaakte afspraken juridisch houdbaar zijn.

Het is daarom ook van belang dat de mediator die u inschakelt ruime ervaring heeft in het voeren van gerechtelijke procedures en dat hij/zij de jurisprudentie en rechtsontwikkelingen bijhoudt, want men moet ook weten waar een rechter in voorkomende gevallen op let, mocht er op enig moment in de toekomst onverhoopt toch een juridisch conflict tussen de (ex-)partners ontstaan.

Een advocaat-mediator die zich bezighoudt met familierecht en echtscheidingen en die ruime ervaring heeft in het voeren van familierechtprocedures bij de Rechtbank en het Gerechtshof (zoals mr. Laura Cassese), heeft bovendien geleerd om alimentatieberekeningen te maken volgens de door de rechtbanken en gerechtshoven gehanteerde normen. Hij/zij kan ook het (gezamenlijk) verzoekschrift tot echtscheiding voor u indienen bij de rechtbank, wat kostenbesparend voor u is; alleen een advocaat is daartoe bevoegd.

Ook heeft mr. Cassese veel mediationervaring in kwesties buiten het personen- en familierecht waarbij juridisch deugdelijke (afdwingbare) overeenkomsten moeten worden opgesteld, zoals zakelijke en samenwerkingsgeschillen, arbeidsgeschillen, burenruzies, geschillen met de overheid en geschillen met de verzekeraar.

Goedkoper

Mediation is voor partijen goedkoper en gaat bovendien sneller dan procederen. Mediation leidt doorgaans ook tot een verbetering van de relatie tussen partijen.

Vertrouwelijk

Voor zowel partijen als de mediator geldt bovendien dat alles wat binnen de mediation op tafel komt, vertrouwelijk blijft. De mediation eindigt met een overeenkomst of convenant waarin de door partijen gemaakte afspraken zijn opgenomen. Mocht de mediation niet slagen, dan staat de gang naar de rechter voor beide partijen na de mediation alsnog open.