Waar mensen dicht op elkaar wonen, ontstaan snel conflicten. Onder Burenrecht worden bijvoorbeeld verstaan conflicten over de hoogte van de heg van uw buren of over onrechtmatige inbezitneming van uw grond door uw buren (erfgeschillen).