Mensen sluiten dagelijks overeenkomsten. Soms heel eenvoudige, bijvoorbeeld in een winkel. Maar ook complexe. Overeenkomsten moeten goed worden opgesteld en worden nagekomen; ze moeten naleefbaar, juridisch afdwingbaar en controleerbaar zijn. Problemen ontstaan wanneer afspraken niet goed zijn verwoord. Dan komt juridisch advies goed van pas. Wij kunnen u helpen bij het opstellen en beoordelen van uw algemene voorwaarden, bij geschillen omtrent levering van ondeugdelijke producten/apparaten en bij geschillen omtrent nakoming of ontbinding van overeenkomsten en schadevergoeding.