Het rechtsgebied Personen- en familierecht omvat o.a. echtscheiding, einde samenwoning, pensioen, alimentatie, verhaalsbijdrage gemeente, gezag/voogdij over minderjarigen, internationale kinderontvoering, omgangsregelingen, voornaamswijziging, boedelscheiding, adoptie, ouderschapsplan, ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, erkenning, ontkenning en vaststelling vaderschap, beëindiging geregistreerd partnerschap, scheiding van tafel en bed, pensioenverdelingskwesties, curatele, onderbewindstelling en mentorschap.