Bij vastgoedrecht gaat het om regels die betrekking hebben op onroerende zaken. Mensen kunnen een onroerende zaak kopen, huren, verhuren, verkopen, bouwen, slopen, renoveren etc. Het gaat hierbij om woonruimte en bedrijfsruimte. Mr. Diederik Briedé heeft zowel de postdoctorale specialisatieopleiding Huurrecht van de Vereniging voor Huurrecht Advocaten als de postdoctorale specialisatieopleiding Onroerend goedrecht van de Grotius Academie voltooid. Hij is tevens hoofdredacteur van Jurisprudentie Huur en Verhuur, een juridisch vakblad voor o.a. advocaten en rechters, waarin hij recente rechterlijke uitspraken van juridisch commentaar voorziet. Hij is lid van de Vereniging van Huurrechtadvocaten (VHA) en van de Vereniging Vastgoed Juristen (VVJ). Zijn werkzaamheden bestaan o.a. uit: ontruimingen, opstellen van huurcontracten en algemene huurvoorwaarden, huurprijzen en servicekosten, onderhuur en medehuur, onderhoud, gebreken en renovaties, (ver)koop en onteigening, bouwrecht, bouwvergunningen, burenrecht, erfpacht, erfdienstbaarheden, bestemmingsplannen, hennepkweek, zelf aangebrachte voorzieningen, huurachterstanden, overlast, koop- en aannemingsovereenkomsten en onrechtmatige inbezitneming van grond.