Bij vastgoedrecht gaat het om regels die betrekking hebben op onroerende zaken. Mensen kunnen een onroerende zaak kopen, huren, verhuren, verkopen, bouwen, slopen, renoveren etc. Het gaat hierbij om woonruimte en bedrijfsruimte. Onze advisering en juridische ondersteuning beslaat onder meer de volgende gebieden: ontruimingen, opstellen van huurcontracten en algemene huurvoorwaarden, huurprijzen en servicekosten, onderhuur en medehuur, onderhoud, gebreken en renovaties, (ver)koop en onteigening, bouwrecht, bouwvergunningen, burenrecht, erfpacht, erfdienstbaarheden, bestemmingsplannen, hennepkweek, zelf aangebrachte voorzieningen, huurachterstanden, overlast, koop- en aannemingsovereenkomsten en onrechtmatige inbezitneming van grond.