Letselschade en overlijdensschade zijn de meest complexe vormen van schade die er zijn, waarbij het voor het slachtoffer bovendien doorgaans van belang is dat er snel voorschotten worden betaald door de aansprakelijke partij of zijn verzekeraar. Het hoeft daarom geen betoog dat het raadzaam is om daarvoor een gespecialiseerde letselschadeadvocaat in te schakelen, die niet alleen over mediation- en onderhandelingsvaardigheden beschikt, maar ook over veel ervaring in het voeren van procedures. Wij zijn o.a. expert in het (op de euro nauwkeurig) berekenen van inkomensverlies (ook wel arbeidsvermogensschade of verlies aan arbeidsvermogen genoemd) en het snel op gang brengen van voorschotten (zo nodig door daarvoor een gerechtelijke procedure aanhangig te maken). In letselschadezaken kunnen wij u vrijwel altijd gratis bijstaan, aangezien de verzekeraar van de aansprakelijke partij de advocaatkosten vergoedt.