Het arbeidsrecht omvat het recht dat geldt tussen werkgever en werknemer. Wij behandelen ontslagkwesties en alles wat daarmee samenhangt, zoals bijvoorbeeld ontbinding (= beëindiging) van een arbeidsovereenkomst en het vorderen van achterstallig loon in een procedure. Dit doen wij voor zowel werkgever en werknemers. Op deze manier kunnen wij de beide posities goed inschatten.