Het bestuursrecht omvat het recht dat geldt tussen overheid en burger. De overheid moet burgers eerlijk en gelijk behandelen. Dat gebeurt niet altijd. Onder het rechtsgebied Bestuursrecht vallen alle conflicten die u als burger, onderneming of non-profit organisatie kunt hebben met de overheid, zoals gemeenten, provincies en rijksoverheid en andere overheidsinstanties. U kunt ons o.a. inschakelen voor het indienen van bezwaar, beroep, hoger beroep en voorlopige voorzieningen. Ook kunt  u ons inschakelen bij verhaalsbijstand en een verhaalsbijdrage door de gemeente.