Betaalt uw contractpartij niet? Dan zult u uw geld op een legale manier moeten ‘halen’ bij de schuldenaar. Onder Incasso valt de inning van geld en indien nodig voeren wij daarvoor voor u een procedure bij de Rechtbank (ook buiten Almelo) of bij het Kantongerecht, ook in kort geding. Indien nodig zullen wij tevens overgaan tot beslaglegging, om uw verhaalsmogelijkheden zoveel mogelijk veilig te stellen. Ook kunt u bij ons terecht indien u het verschuldigd zijn van een geldsom betwist; wij zullen dan verweer voor u voeren. Wij beschikken over speciale incassosoftware, te gebruiken bij zowel grote als kleine geldvorderingen. Tevens kunt u ons inschakelen bij het aanvragen van een faillissement, als incassomiddel.