Als u letselschade hebt opgelopen (of als u naaste bent van iemand met letselschade) en op zoek bent naar goede rechtshulp, zodat uw letselschade maximaal wordt vergoed, dan bent u bij advocaat mr. Laura Cassese aan het juiste adres. Zij is advocaat sinds 2004 en zij heeft de postdoctorale specialisatieopleiding Personenschade van de Grotius Academie cum laude voltooid. (De Grotius Academie verzorgt de allerhoogste specialisatieopleiding op het gebied van letselschade en overlijdensschade in Nederland.) Zij is tevens lid van de Vereniging van Letselschade  Advocaten (LSA). Zij is dus aantoonbaar een deskundige en ervaren letselschadeadvocaat op dit rechtsgebied. Aangezien zij advocaat is, kan zij bovendien bij alle Rechtbanken en Gerechtshoven voor u procederen als dat nodig is, zodat uw letselschade volledig wordt vergoed. Bij letselschade vergoedt de aansprakelijke verzekeraar de advocaatkosten. U kunt haar dus bijna altijd kosteloos inschakelen. Tevens staat zij slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven bij, door voor hen een schadevergoedingsvordering in te dienen in het strafproces.

Waarom bij letselschade advocaat Laura Cassese inschakelen?

Letselschade en overlijdensschade zijn de meest complexe vormen van schade die er zijn. In de meeste letselschadezaken spelen op enig moment vragen over aansprakelijkheid, betaling van voorschotten, eigen schuld, causaal verband en vergoeding van de opgevoerde schadeposten. Het is daarom verstandig om in geval van letselschade een gespecialiseerde en ervaren letselschadeadvocaat in te schakelen die aan de allerhoogste opleidings- en kwaliteitseisen voldoet.

Het verschil tussen een advocaat en een jurist

Er bestaan grote verschillen tussen een advocaat en een jurist. Niet elke jurist is ook advocaat. Alleen een advocaat mag in alle gevallen procederen bij de Rechtbanken en de Gerechtshoven. De verzekeraar die tegenover het slachtoffer staat in een letselschadezaak weet dat. In vrijwel alle letselschadezaken stelt de verzekeraar zich op enig moment op het standpunt dat zij een bepaalde schadepost niet of niet volledig wil vergoeden. Soms is dat onterecht. Als advocaat kan Laura Cassese in zo’n geval te allen tijde een gerechtelijke procedure aanhangig maken. Het slachtoffer krijgt zodoende toch zijn volledige letselschade vergoed.

Laura Cassese beschikt als advocaat over een omvangrijke proceservaring, want zij is advocaat sinds 2004. Dat is van groot nut bij letselschade, bijvoorbeeld als (snel) voorschotten aan het slachtoffer moeten worden betaald door de aansprakelijke verzekeraar. Laura Cassese kan in zo’n geval te allen tijde een gerechtelijke procedure aanhangig maken, zo nodig in kort geding. Het slachtoffer met letselschade komt dan niet in financiële moeilijkheden.

Bovendien is zij, anders dan de meeste andere letselschadeadvocaten, in staat om inkomensverlies op de euro nauwkeurig te berekenen. Inkomensverlies noemt men ook wel arbeidsvermogensschade of verlies aan arbeidsvermogen. Meestal is inkomensverlies de grootste schadepost bij letselschade. Het gaat daarbij vaak om forse bedragen.

Het belang van de cliënt staat te allen tijde voorop

Het belang van haar cliënten staat bij Laura Cassese voorop. Zo nodig maakt zij daarvoor een procedure aanhangig bij de rechter.

Vanzelfsprekend zal zij altijd eerst proberen om zonder gerechtelijke procedure tot het gewenste resultaat te komen. Het werkt echter goed om te allen tijde een procedure achter de hand te hebben, zodat het slachtoffer zijn letselschade snel én volledig vergoed krijgt. Een verzekeraar is dan ook sneller bereid om een bepaalde schadepost waarover discussie bestaat te vergoeden als hij een advocaat tegenover zich heeft in plaats van een jurist. Zo wordt ook voorkomen dat achteraf blijkt – en vaak is dat pas vele jaren na het ongeval, als de zaak al definitief is afgewikkeld – dat het slachtoffer niet al zijn letselschade vergoed heeft gekregen en met onbetaalde kosten en facturen zit waarvan geen vergoeding is gevraagd en ook niet meer gevraagd kan worden.

Het is haar passie om ervoor te zorgen dat slachtoffers na een ingrijpend ongeval hun leven weer op de rit krijgen. Zij ontzorgt het slachtoffer en zorgt ervoor dat slachtoffers volledige vergoeding van hun letselschade ontvangen. Zij zorgt er tevens voor dat het slachtoffer alle hulp krijgt die nodig is, zodat hij of zij zich volledig kan richten op zijn herstel.

Voordelen inschakelen advocaat letselschade Laura Cassese

De voordelen zijn dus o.a.:

 • Aantoonbaar een uitstekende kennis op het gebied van letselschade
 • Voortdurende opleiding om bij te blijven
 • Gespecialiseerd in ongevallen, zoals verkeersongevallen en arbeidsongevallen
 • Specialist in het berekenen van inkomensschade bij letselschade
 • Advocaat sinds 2004 met een omvangrijke proceservaring
 • Uw belang als slachtoffer staat te allen tijde voorop
 • De kosten worden gedekt door de aansprakelijke verzekeraar

Kortom: kies bij letselschade altijd voor veel ervaring en de beste kwaliteit en deskundigheid, want u hoeft het niet zelf te betalen.

Stappenplan bij letselschade

Hieronder vindt u bovendien een handig stappenplan bij letselschade

 1. Verzamel zoveel mogelijk bewijs van het ongeval, zoals foto’s van de ongevalssituatie en van het letsel en namen, adressen en telefoonnummers van getuigen van het ongeval. Bel bij letselschade in het verkeer altijd de politie, die ter plaatse een ambtsedig proces-verbaal zal opmaken van het ongeval. Vul samen met de veroorzaker van het verkeersongeval meteen een (Europees) aanrijdingsformulier in en onderteken dit beiden. Zo kan er geen discussie ontstaan omtrent de oorzaak van het ongeval en/of de daardoor ontstane letselschade.
 2. Meld u zo snel mogelijk na het ongeval bij de huisarts, huisartsenpost of het ziekenhuis, om uw letsel te laten vaststellen. Anders loopt u namelijk een groot risico dat de schadeveroorzaker of diens verzekeraar gaat betwisten dat uw letsel door het ongeluk is veroorzaakt. Dit kan leiden tot een onvolledige vergoeding van uw letselschade.
 3. Neem zo snel mogelijk na het ongeval contact op met advocaat Laura Cassese of een andere ervaren, gespecialiseerde en deskundige letselschadeadvocaat. U krijgt dan zo spoedig mogelijk gratis en pro deo rechtshulp en advies van een letselschadeadvocaat die aan de allerhoogste kwaliteits- en opleidingseisen voldoet. Uw recht op vergoeding van de door u geleden en nog te lijden letselschade wordt dan zoveel mogelijk gewaarborgd. In de letselschadebranche zijn namelijk helaas heel veel juristen, experts en specialisten werkzaam die onvoldoende kennis hebben van het complexe letselschaderecht, want iedereen mag zich letselschadejurist of letselschade-expert noemen en een juristenkantoor oprichten. Als advocaat kan Laura Cassese zo nodig ook een voorschot op uw letselschade vorderen in een procedure bij de Rechtbank. Zo wordt voorkomen dat u in financiële moeilijkheden raakt.
 4. Houd een overzicht bij van alle kosten en schade die verband houden met het ongeluk, zoals inkomensverlies, medische kosten, gereden kilometers (en andere vervoerskosten), reparaties, etc. Advocaat Laura Cassese helpt u hier uiteraard bij; u hoeft slechts de bewijsstukken aan te leveren waar zij u om verzoekt. Bewaar alle facturen en bonnen, want deze dienen als bewijs voor de door u geleden letselschade. Als slachtoffer moet u namelijk alle letselschade aantonen; anders hoeft de daarvoor aansprakelijke partij of diens verzekeraar deze niet te vergoeden.
 5. Houd een klein en overzichtelijk dagboekje bij van hoe het met u gaat. Als u verandering merkt in uw lichamelijke en/of geestelijke welzijn, schrijf dat dan op. En wend u bij verergering van uw klachten zo nodig tot uw huisarts en/of een fysiotherapeut of een andere hulpverlener.

Aansprakelijk stellen bij letselschade door een advocaat

 1. Na het verzamelen van de relevante gegevens zal advocaat Laura Cassese de aansprakelijke partij voor u aansprakelijk stellen. Zij verricht haar werkzaamheden voor u gratis en pro deo, want de verzekeraar van de aansprakelijke partij vergoedt de advocaatkosten. Als er geen aansprakelijke partij of verzekeraar is, kan zij door de overheid gefinancierde rechtsbijstand voor u aanvragen voor haar werkzaamheden; alleen advocaten mogen dat, aangezien men daarvoor aan veel opleidings- en kwaliteitseisen moet voldoen.
 2. Als de aansprakelijke partij de aansprakelijkheid heeft erkend, zorgt advocaat Laura Cassese ervoor dat er meteen voorschotten worden betaald op uw schade door de aansprakelijke partij of diens verzekeraar. Zo nodig kan zij daarvoor een procedure voor u aanhangig maken bij de Rechtbank. Als er erg veel spoed bij is, kan dat ook in een kort geding.
 3. Zodra er een medische eindsituatie is bereikt (dat wordt altijd door een medisch adviseur of medisch deskundige beoordeeld), zal advocaat Laura Cassese in overleg met u en de aansprakelijke partij of diens verzekeraar de letselschade definitief voor u afwikkelen. Al uw toekomstige schade en kosten worden daarbij maximaal vergoed, zodat u niet achteraf met schade en/of kosten zit.

Contact

Neem geheel vrijblijvend contact op met gespecialiseerd letselschadeadvocaat mr. Laura Cassese via het volgende e-mailadres: laura@cassese.info of via het volgende telefoonnummer: 0546-433250. Zij staat u graag te woord en geeft u graag advies.

Briedé Cassese Advocaten & Mediators

Ganzendiepstraat 21
7607 LZ ALMELO

Tel.: (0546) 43 32 50
Fax: (0546) 45 24 24

logo de geschillencommissie
logo nederlandse orde van advocaten
logo vha
logo mfn
[/vc_column] [/vc_row]

WIE ZIJN WIJ