Door onze efficiënte werkwijze en kantoororganisatie, zijn wij in staat u bij te staan tegen concurrerende tarieven.

In eerste instantie zullen wij altijd bekijken of u wellicht in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (ook wel ‘een toevoeging’ genoemd). U betaalt dan een eenmalige eigen bijdrage voor uw zaak, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en vermogen en die bovendien vaak door de gemeente wordt vergoed. De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand verzorgen wij voor u. Zie de website www.rechtsbijstand.nl voor de door de Raad voor Rechtsbijstand gehanteerde inkomens- en vermogensgrenzen.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het mogelijk dat onze kosten volledig door uw rechtsbijstandsverzekeraar worden vergoed.

In alle overige gevallen rekenen wij een uurtarief van € 215,– voor particulieren en € 235,– voor bedrijven (excl. btw). Daarmee bieden wij u veel ervaring en goede kwaliteit tegen een relatief lage en scherpe prijs. Anders dan de meeste andere advocatenkantoren berekenen wij bovendien geen opslag voor kantoorkosten (doorgaans bedragen deze 6% van het uurtarief; over het geheel van het honorarium op basis van het uurtarief vermeerderd met het percentage kantoorkosten wordt vervolgens de btw berekend).

In bijzondere gevallen kan een lager uurtarief worden overeengekomen, aangezien wij vinden dat rechtsbijstand zo toegankelijk mogelijk dient te zijn. Ook indien u een bepaalde hoeveelheid zaken per jaar aanlevert, kan een lager uurtarief worden overeengekomen; de hoogte van het uurtarief is dan afhankelijk van het aantal zaken dat wij voor u mogen behandelen.

Letselschadezaken

In vrijwel alle letselschadezaken vergoedt de verzekeraar van de aansprakelijke partij de advocaatkosten, zodat inschakeling van ons kantoor u niets kost.

Mediation

Een toevoeging (d.w.z. door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) is ook mogelijk bij mediation; dan betaalt u slechts € 61,- of € 121,- per persoon voor de gehele(!) mediation, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen (tarieven geldend op 1 januari 2024). Of u in aanmerking komt voor door de overheid kunt u nalezen op de website www.rechtsbijstand.nl.

Incasso

Voor incassozaken waarbij geen inhoudelijk verweer is te verwachten, rekenen wij een gematigd uurtarief en een percentage van het belang van de zaak.

Vast bedrag

Het is mogelijk om een “fixed fee” af te spreken, dat wil zeggen een vast en vooraf met u afgesproken bedrag, dat niet hoger zal uitvallen.

Verzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij u veelal kosteloos bijstaan; de rechtsbijstand of mediation wordt dan betaald via uw rechtsbijstandverzekering.