Door onze efficiënte werkwijze en kantoororganisatie, zijn wij in staat u bij te staan tegen concurrerende tarieven.

In eerste instantie zullen wij altijd bekijken of u wellicht in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand (ook wel ‘een toevoeging’ genoemd). U betaalt dan een eenmalige eigen bijdrage voor uw zaak, die afhankelijk is van de hoogte van uw inkomen en vermogen en die bovendien dikwijls door de gemeente wordt vergoed. De aanvraag voor gefinancierde rechtsbijstand verzorgen wij voor u.

Als u een rechtsbijstandsverzekering hebt, is het mogelijk dat onze kosten volledig door uw rechtsbijstandsverzekeraar worden vergoed als er een gerechtelijke procedure gevoerd moet worden of bij mediation.

In alle overige gevallen rekenen wij een uurtarief van € 175,– voor particulieren en € 190,– voor bedrijven (excl. 6% kantoorkosten en btw). Daarmee bieden wij u veel ervaring en goede kwaliteit tegen een relatief lage en scherpe prijs. Als er in uw zaak een zitting volgt bij de Rechtbank te Almelo, dan zullen de door u te betalen reiskosten van de advocaat bovendien beduidend minder bedragen, indien u niet in aanmerking komt voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand, aangezien de Rechtbank gevestigd is nabij het centrum van Almelo, net als ons kantoor.

In bijzondere gevallen kan bovendien een lager uurtarief worden overeengekomen, aangezien wij vinden dat rechtsbijstand zo toegankelijk mogelijk dient te zijn. Ook indien u een bepaalde hoeveelheid zaken per jaar aanlevert, kan een lager uurtarief worden overeengekomen; de hoogte van het uurtarief is dan afhankelijk van het aantal zaken dat wij voor u mogen behandelen.

Letselschadezaken

In vrijwel alle letselschadezaken vergoedt de verzekeraar van de aansprakelijke partij de advocaatkosten, zodat inschakeling van ons kantoor u niets kost.

Mediation

Bij mediation hanteren wij een uurtarief van € 150,– (excl. 6% kantoorkosten en btw). Een toevoeging (d.w.z. door de overheid gefinancierde rechtsbijstand) is ook mogelijk bij mediation; dan betaalt u slechts € 55,- of € 109,- per persoon voor de gehele(!) mediation, afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen (tarieven geldend op 1 januari 2020).

Incasso

Voor incassozaken waarbij geen inhoudelijk verweer is te verwachten, rekenen wij een gematigd uurtarief en een percentage van het belang van de zaak.

Vast bedrag

Het is mogelijk om een “fixed fee” af te spreken, dat wil zeggen een vast en vooraf met u afgesproken bedrag, dat niet hoger zal uitvallen.

Verzekering

Indien u een rechtsbijstandverzekering hebt, kunnen wij u veelal kosteloos bijstaan; de rechtsbijstand of mediation wordt dan betaald via uw rechtsbijstandverzekering.