Mr. Laura Cassese heeft het Gymnasium doorlopen op CSG Het Noordik Lyceum te Almelo. Daarna heeft zij Nederlands recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waar ze in mei 2001 afstudeerde. Sinds 2004 is zij werkzaam als advocaat en sinds 2008 tevens als MfN-registermediator. Na gedurende 5 jaar als advocaat werkzaam te zijn geweest bij een middelgroot advocatenkantoor in Almelo, is zij in 2009 samen met mr. Diederik Briedé een eigen advocatenkantoor begonnen in Almelo.

Zij heeft de postdoctorale LSA-specialisatieopleiding Personenschade van de Grotius Academie cum laude voltooid. Aan het volgen van deze opleiding zijn strenge toelatingseisen verbonden. Door deze opleiding af te ronden voldoet zij aan de allerhoogste opleidings- en kwaliteitseisen die er zijn op het rechtsgebied van letselschade en overlijdensschade (de meest complexe vormen van schade die er zijn). Zij heeft als advocaat en MfN-registermediator bovendien een omvangrijke proces- en mediationervaring, die van groot nut is voor haar cliënten.

Daarnaast heeft zij als specialisaties personen- en familierecht en strafrecht. Zij heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten de volgende rechtsgebieden geregistreerd: letselschaderecht (waaronder tevens slachtofferrecht, waarbij mensen slachtoffer zijn geworden van een misdrijf en een schadevergoedingsvordering wensen in te dienen in het strafproces), personen- en familierecht en strafrecht.

Op het gebied van letselschade en overlijdensschade heeft zij zich gespecialiseerd in het bijstaan van slachtoffers en nabestaanden van ongevallen, zoals arbeidsongevallen en verkeersongevallen. Zij is tevens gespecialiseerd in letselschade en overlijdensschade als gevolg van een gebrekkige weg/stoep, zaak of opstal en letselschade aangericht door dieren en bij kinderen. Ook staat zij slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven bij, door voor hen een schadevergoedingsvordering in te dienen in het strafproces. Het is haar passie om ervoor te zorgen dat slachtoffers na een ingrijpend ongeval hun leven weer op de rit krijgen.

Op het gebied van personen- en familierecht behandelt zij met name (complexe) echtscheidingen, verdelings- en pensioenkwesties, ondertoezichtstellings- en uithuisplaatsingsprocedures en zaken op het gebied van alimentatie, omgang, gezag, erkenning en adoptie.

Op het gebied van strafrecht heeft zij zich gespecialiseerd in zaken waarbij een verdachte is gedagvaard of opgeroepen om te verschijnen bij de Politierechter, Officier van Justitie of (bij minderjarigen) de Kinderrechter.

Naast haar werk als advocaat is zij werkzaam als MfN-registermediator, met de bevoegdheid om op alle rechtsterreinen op te treden. Daarvoor verwijzen wij u o.a. naar de rechtsgebieden op deze website. Zij staat erom bekend dat men onder haar begeleiding vrijwel altijd tot overeenstemming komt. Zij wordt ook regelmatig als mediator ingezet door Rechtbanken en Gerechtshoven.

Mr. Laura Cassese, advocaat sinds 2004, MfN-registermediator sinds 2008

Opleidingen
– Specialisatieopleiding Personenschade LSA, Grotius Academie, 2019-2020 (cum laude)
– Specialisatie MfN-registermediator, Mediation Trainingsinstituut (MTi), 2008
– Beroepsopleiding Advocatuur, 2004-2007
– Radboud Universiteit Nijmegen, Nederlands recht, 1996 – mei 2001
– Libera Università Internazionale degli Studi Sociali (LUISS), Rome, 1999-2000
– Gymnasium, CSG Het Noordik Lyceum, Almelo, 1990-1996

Specialisaties
Letselschade, personen- en familierecht, strafrecht  en mediation

Nevenfuncties en lidmaatschappen
– Lid Vereniging van Letselschade Advocaten (LSA)
– Deelnemer Stichting Landelijk Advocaten Netwerk Gewelds- en Zeden Slachtoffers (LANGZS)
– Lid Nederlandse Orde van Advocaten (NOvA)
– Lid Mediatorsfederatie Nederland (MfN)
– Rechtbank- en Gerechtshofmediator
– Lid Soroptimistclub Almelo

Hobby’s
– Moderne Nederlandse literatuur (19e en 20e eeuw), wandelen en fietsen

eerste rechtshulp    HomeLandelijk advocaten netwerk gewelds- en zedenslachtoffers

* indicates required field

Ondersteund door Fast Secure Contact Form

briede cassesse advocaten